Konferencja Organizacja bezpiecznej pracy. Bezpieczeństwo na budowie

2017-07-02

W dniu 8 czerwca 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Supon Kielce sp. z o.o. oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Kielce zorganizowały podczas Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Work Safety Expo konferencję w hali F przy stoisku Państwowej Inspekcji Pracy pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy  i Urzędu Dozoru Technicznego.

W ramach Modułu I zatytułowanego „Organizacja bezpiecznej pracy” zaprezentowane zostały: zmiany dotyczące uprawnień do eksploatacji sprzętu roboczego, bezpieczeństwo użytkowania nowych maszyn/urządzeń i środków ochrony indywidualnej oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Szkolenie przeprowadzili inspektorzy pracy OIP-Kielce oraz UDT o/Kielce.

W ramach Modułu II zatytułowanego „Bezpieczeństwo na budowie” – Prezes zarządu Supon Kielce sp. z o.o. p. Stanisław Rupniewski przedstawił działania firmy Supon w służbie dla poprawy bezpieczeństwa w regionie. Przedstawiciel firmy Forbuild SA zaprezentował wykład dotyczący systemu zabezpieczeń na krawędzi Secumax (teoria, dobra praktyka, bezpieczeństwo). Kol. Anna Banaśkiewicz reprezentująca  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Kielce wystąpiła z prezentacją „Prace budowlane poniżej gruntu – teoria, dobra praktyka, bezpieczeństwo”

Prezentacje z konferencji dostępne są  pod adresem:

https://kielce.pip.gov.pl/pl/dzialania/prewencja-i-promocja/82141,konferencja-organizacja-bezpiecznej-pracy-bezpieczenstwo-na-budowie-.html

 

Zdjęcia: Supon sp. z o.o