Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSPS BHP o/Kielce

2017-06-11

W związku z rezygnacją kol. Mai Adamczyk z funkcji Prezesa Zarządu OSPSBHP o/ Kielce, w dniu 26.05.2017 r. w Domu Rzemiosła w Kielcach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSPS BHP o/Kielce, na którym dokonano wyboru nowego Prezesa Zarządu oddziału Kielce. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu obecny był kol. Józef Witczak – Wice Prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Nowym Prezesem Zarządu OSPS BHP o/Kielce została kol. Kamilla Pękalska. W skład zarządu została wybrana kol. Maja Adamczyk.

Na pierwszym  posiedzeniu nowo wybranego Zarządu OSPS BHP o/Kielce w dniu 26.05.2017 r. zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

  1. Prezes Zarządu – Kamilla Pękalska
  2. Wice Prezes Zarządu – Maja Adamczyk
  3. Wice Prezes Zarządu – Zbigniew Gadomski
  4. Skarbnik – Anna Butenko
  5. Sekretarz – Marzena Lankowska
  6. Członek Zarządu – Marcin Fornalski

Zarząd OSPS BHP o/Kielce składa podziękowania wszystkim członkom i zaproszonym gościom, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Oddziału Kielce w dniu 26.05.2017 r.