Seminarium szkoleniowe pn. "Nauka na rzecz bezpieczeństwa pracy"

2017-06-11

W dniu 1.06.2017 r. na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się seminarium szkoleniowe pn. "Nauka na rzecz bezpieczeństwa pracy", które było  zorganizowane jako impreza towarzysząca II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja-Zdrowie-Środowisko". Organizatorami seminarium byli Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej oraz Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Całość poprowadził dr Jarosław Chmielewski.

W seminarium połączonym z warsztatami praktycznymi udział wzięli członkowie naszego stowarzyszenia: Michał Stępień, Kamilla Pękalska, Jerzy Kurek i Kamila Szproch.