Wyjazd studyjny do Szwecji 6-10.06.2017

2017-07-02

Wyjazd studyjny do Szwecji 6-10.06.2017

W dniach 6-10.06.2017 r. odbył się wyjazd studyjny do Szwecji zorganizowany przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,  Firmę EJENDALS AB z siedzibą w Leksand (Szwecja) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB w Warszawie.

W wyjeździe wzięło udział blisko 60 osób reprezentujących służbę bhp, a także reprezentanci Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Sieci Ekspertów powołanych przy CIOP-PIB oraz osoby niezrzeszone. Kielecki oddział OSPSBHP reprezentowała Kamila Pękalska.

Uczestnicy najpierw płynęli promem z Gdańska do Nynäshamn, a następnie autokarem przez Sztokholm do Tällberg,  niedaleko Leksand, gdzie mieści się siedziba firmy Ejendals AB. Zakwaterowanie w historycznym i niezwykle klimatycznym hotelu Akerblads przepięknie położonym nad jeziorem Siljan było niewątpliwie cennym przeżyciem.

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyła się wizyta techniczna w siedzibie Ejendals AB oraz konferencja zakończona uroczystą kolacją. Ejendals to szwedzka firma, która od pokoleń specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości produktów chroniących dłonie i stopy. Ponad 100-letnie doświadczenie w zakresie ochrony stóp oraz 68–letnie  doświadczenie w ochronie rąk daje możliwość rozwijania działań i współpracy z służbami bhp oraz zakładami w oparciu o koncepcję bezpieczeństwa Firmy Ejendals. Główne marki produktów to rękawice ochronne TEGERA® i obuwie bezpieczne JALAS®.

Po przywitaniu przez członków zarządu firmy, uczestnicy mieli okazję zobaczyć ergonomiczne stanowiska w biurach firmy. Pracownik zatrudniony przy pracy biurowej może w dowolnej chwili wykonywać pracę w pozycji siedzącej a także w pozycji stojącej. Podczas wizyty w zakładzie, duże zainteresowanie wzbudziło bezpieczeństwo pracy w magazynach wysokiego składowania.  Poprzez zastosowanie prostych rozwiązań takich jak półkulowe lustra zapewniające widoczność z każdej strony czy przyklejenie przy wjazdach pomiędzy regałami kartek koloru czerwonego i zielonego zapewniających prawidłowe poruszanie się wózków widłowych można w sposób nie wymagający większego nakładu finansowego zapewnić prawidłowe bezpieczeństwo dla pracujących.

Po obiedzie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pn.”Bezpiecznie od początku”. Otwarcia konferencji dokonali Arkadiusz Płaskowicki -  regionalny dyrektor sprzedaży oraz Elżbieta Bożejewicz - prezes ZG OSPSBHP. Po krótkiej prezentacji koncepcji firmy Ejendals w obszarze bezpieczeństwa pracy, głos zabrała Lia Ingels – Safety Representative AT Ejendals AB (odpowiednik naszego przedstawiciela załogi).

O zatrudnianiu młodych pracowników mówiła Lotta Soderstrom -  dyrektor HR w Ejednals AB. W Szwecji zatrudnianie młodych pracowników uregulowane jest w Ustawie o zatrudnianiu młodych pracowników. Rozróżnia się trzy grupy młodych pracowników. Grupa dzieci powyżej 13 lat, dzieci od 13 do 16 lat i grupa młodzieży w wieku powyżej 16 lat, która przyucza się do zawodu.

Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB w wystąpieniu „Bezpieczeństwo pracy młodych pracowników w Polsce i kampania „Bezpiecznie od początku” - działania CIOP-PIB, zwróciła uwagę na właściwą komunikację w stosunku do młodych pracowników. Wybierając właściwy poziom komunikacji a także fakt, że odbiorcami są młodzi ludzie, można liczyć na sukces w zrozumieniu komunikatów. Wystąpienie wzbudziło duże zaciekawienie zarówno ze strony szwedzkiej jak i polskiej.

 „Dobre praktyki” ze strony polskiej prezentowali Maria Żmidzińska, dyrektor ds. bhp w firmie Trakcja PRKiI SA oraz Andrzej Podgórski, specjalista w Inspektoracie Służby Więziennej i Aresztu Śledczego w Szczecinie. Trakcja PRKiI SA, to największa spółka działająca w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Oprócz wymaganych prawem polskim obowiązku związanego z  zatrudnieniem, w firmie stosuje się opracowany „Dekalog zasad”, który wspiera obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy. Na zakończenie konferencji Józef Witczak, wiceprezes ZG OSPSBHP przedstawił „Udział OSPSBHP w kampaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy”.

Konferencja zakończyła się dyskusją. „Dobra praktyką” stosowaną już od wielu lat w Szwecji jest wdrażanie bezpiecznych zachowań już u dzieci -  dziecku można nakazać w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się i przez lata można te zachowania doskonalić. Największa trudność to nakazać je osobom dorosłym, co też daje się zauważyć w Polsce.

W drodze powrotnej do Nynäshamn, uczestnicy zwiedzali Uppsalę, trzecie po względem wielkości miasto w Szwecji. Duże zainteresowanie wzbudziła największa w Szwecji katedra z sarkofagiem Katarzyny Jagiellonki oraz relikwiami Św. Eryka i Św. Brygidy.

Wyjazd studyjny do Szwecji był czwartym wyjazdem tego typu. Większość uczestników wyjazdu brała udział w poprzednich wyjazdach (Litwa, Włochy, Czechy). Oprócz aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy, wyjazd studyjny jest dobrą płaszczyzną do integracji naszego środowiska zawodowego a także do wymiany naszych doświadczeń.