Zarząd

Prezes Zarządu o/Kielce

Kamila Pękalska

Tel. 608 053 568

email: kamila291@gazeta.pl

 

V-ce Prezes Zarządu o/Kielce

Maja Adamczyk

Tel. 501 974 689

email: maja.kielce@gmail.com

 

V-ce Prezes Zarządu o/Kielce 

Zbigniew Gadomski

Tel. 602 500 150

email: z.gadomski@interia.pl

 

Skarbnik Zarządu o/Kielce

Anna Butenko

Tel. 533 593 352

email: a.butenko@poczta.onet.pl

 

Sekretarz Zarządu o/Kielce

Marzena Lankowska

Tel. 602 438 746

email: marzenalankowska@vp.pl

 

Członek Zarządu o/Kielce

Marcin Fornalski

Tel. 608 114 012

email: fornalski.marcin@gmail.com

 

 

Komisja Rewizyjna

Roman Pawlik Przewodniczący

Tel. 606 535 549

emai: biuro@romal.com.pl

 

Jerzy Kurek Członek

Justyna Durlej Członek

 

 

Sąd Koleżeński

Maksymilian Ziętek Przewodniczący

Tel. 609 049 986

email: bhp.max@wp.pl

 

Andrzej Kraska Członek

Dorota Rogóż Członek